صفحه اصلی>پوران اصلی
Avatar

About پوران اصلی

کارشناس مهندسی عمران-نقشه برداری

آشنایی با امواج مادون قرمز یا فروسرخ (Infrared) نزدیک، میانه و دور

امواج مادون قرمز یا امواج فروسرخ (Infrared) ، به نوعی از امواج الکترومغناطیس اطلاق می‌گردد که بعد از برخورد با جسم موجب افزایش دما و گرم شدن آن می‌شوند .

سیستم تصویر یو تی ام UTM (Universal Transverse Mercator)

یکی از انواع سیستمهای تصویر که کاربرد زیادی در نقشه‌های بزرگ‌مقیاس دارد، سیستم تصویر UTM است. شناخت سیستم‌های تصویر پرکاربردی چون UTM هنگام کار با نقشه ضروری است.

تفاوت عکس و نقشه ؛ می‌توان بجای نقشه از عکس استفاده کرد؟

تفاوت عکس و نقشه چیست؟ آیا می‌توان به‌جای نقشه یک منطقه از عکس هوایی آن استفاده کرد؟ این مقاله با شمردن تفاوت‌های عکس و نقشه به این سؤال پاسخ خواهد داد.

روشهای نمایش نقشه شیب در کارتوگرافی

اگرچه نمایش ارتفاعات بوسیله منحنی میزان ها و رنگهای پله ای تاحدی میتواند جهت شیب را نشان دهد، ولی این روشها هیچگاه برای نمایش جزئیات شیب کافی نیست.

شاخص پوشش گیاهی ( NDVI ) و ایجاد آن در ArcGIS

شما می توانید نقشۀ NDVI را با استفاده از نوار ابزار Image Analysis در ArcGIS ایجاد کنید. همۀ آنچه که شما نیاز دارید تصویر ماهواره ای است که دارای باندهای قرمز و مادون قرمز نزدیک (NIR) باشد.

تئوری انتقال قطبی (Polar Shift Theory)

شمال مغناطیسی زمین بدلیل وجود فلز مذاب و داغی که اطراف هستۀ زمین وجود دارد، هر روز در حال تغییر است. شمال مغناطیسی زمین میتواند بقدری تغییر کند که میدان مغناطیسی زمین بصورت قطبی جابجا شود. پدیدۀ فوق، جابجایی قطبی زمین نامیده میشود.

قطب شمال مغناطیسی در مقایسه با قطب شمال جغرافیایی (شمال حقیقی)

شاید تابحال در متون تخصصی مختلف عبارتهایی چون شمال مغناطیسی ، شمال جغرافیایی و یا شمال حقیقی را خوانده باشید و بخواهید معانی آنها را بدانید.

Go to Top