>غزال داودبیگی
Avatar

About غزال داودبیگی

کارشناس مهندسی عمران-نقشه برداریکارشناس ارشد سنجش از دور

کاربرد GIS در کشاورزی نوین ، راهکاری برای توسعه و مدیریت صحیح منابع

از آنجایی که محصولات کشاورزی محصولاتی وابسته به مکان هستند، نقش سیستم اطلاعات مکانی در توسعه فرایندهای تولید و نگهداری آنها بسیار ارزشمند است.

آشنایی با عملکرد سنجنده های فعال در سنجش از دور

سنجنده ­های فعال در هر زمانی از روز می­توانند مورد استفاده قرار بگیرند و تحت تاثیر هیچ نوع پوشش ابری و یا وضعیت آب و هوایی قرار نمی­گیرند

نویسنده : |۱۳۹۴-۱۱-۹ ۱۱:۴۴:۵۳ +۰۰:۰۰ ۹م بهمن, ۱۳۹۴|سنجش از دور (RS), مقالات آموزشی|بدون ديدگاه

سنجنده های فعال و سنجنده های غیرفعال در سنجش از دور

سنجنده­ های فعال فقدان خورشید را احساس نمی­کنند، زیرا آن­ها منبع روشنایی خودشان را ایجاد می­کنند و سپس بازپراکنش آن را اندازه­ گیری می­کنند.

نویسنده : |۱۳۹۸-۱-۲۷ ۱۵:۳۹:۵۲ +۰۰:۰۰ ۳م دی, ۱۳۹۴|سنجش از دور (RS), مقالات آموزشی|بدون ديدگاه

بررسی نحوه فشرده سازی در فرمت های رایج تصاویر رقومی

نویسنده : |۱۳۹۴-۹-۲ ۰۵:۴۸:۴۷ +۰۰:۰۰ ۲م آذر, ۱۳۹۴|سنجش از دور (RS), مقالات آموزشی|بدون ديدگاه

آشنایی با تکنیک های فشرده سازی داده های رستری

تکنیک های فشرده سازی داده های رستری میتوانند حجم فایلهای رستری را کاهش دهند. برخی از این روشها مقادیر موجود در فایل رستری را حفظ میکنند.

نویسنده : |۱۳۹۶-۳-۲۸ ۱۸:۴۶:۵۴ +۰۰:۰۰ ۲۲م آبان, ۱۳۹۴|سنجش از دور (RS), مقالات آموزشی|۲ دیدگاه

انتخاب روشهای طبقه بندی تصاویر رقومی

نویسنده : |۱۳۹۴-۷-۲۹ ۰۷:۰۶:۲۹ +۰۰:۰۰ ۲۹م مهر, ۱۳۹۴|سنجش از دور (RS), مقالات آموزشی|1 ديدگاه

روشهای طبقه بندی تصاویر رقومی در سنجش از دور

نویسنده : |۱۳۹۷-۵-۲۳ ۱۷:۴۱:۵۳ +۰۰:۰۰ ۲۵م مهر, ۱۳۹۴|سنجش از دور (RS), مقالات آموزشی|بدون ديدگاه