چگونه از ColorMap یا نگاشت رنگ‌ در داده‌های رستری استفاده کنیم

نگاشت رنگ‌ یا ColorMap امکانی است که ما را قادر می‌سازد تا بتوانیم لایه‌های رستری که حاوی یک باند بوده و در اصل بصورت رنگی نیستند، را به‌شکل رنگی و بصورت RGB نمایش دهیم.

نقشه‌ مبنا و عناصر موجود در آن را بشناسیم

نقشه مبنا نقشه‌ای است که اطلاعات مربوط به نقشه‌های موضوعی بر روی آن قرار می‌گیرد برای هر نقشه موضوعی ممکن است نقشه‌ی مبنای جداگانه با اطلاعات‌پایه مختلف نیاز باشد.

اصول طراحی نقشه در کارتوگرافی

طراحی نقشه، درواقع تصمیم گیری درباره برنامه ریزی کامل از کلیۀ عملیات کارتوگرافی است، از اصول عام و خاصی پیروی می کند که اساس طراحی نقشه را تشکیل می دهد.

سیستم تصویر یو تی ام UTM (Universal Transverse Mercator)

یکی از انواع سیستمهای تصویر که کاربرد زیادی در نقشه‌های بزرگ‌مقیاس دارد، سیستم تصویر UTM است. شناخت سیستم‌های تصویر پرکاربردی چون UTM هنگام کار با نقشه ضروری است.

روشهای نمایش نقشه شیب در کارتوگرافی

اگرچه نمایش ارتفاعات بوسیله منحنی میزان ها و رنگهای پله ای تاحدی میتواند جهت شیب را نشان دهد، ولی این روشها هیچگاه برای نمایش جزئیات شیب کافی نیست.

Go to Top