1. خانه
  2. مقالات آموزشی
  3. جی.آی.اس (GIS)
  4. (برگه 4)
2 دیدگاه
نگاهی گذرا بر مقوله آمایش سرزمین

آمایش سرزمین (Spatial Planning) شامل تنظیم روابط و کنش های متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی به منظور ایجاد سرزمینی مبتنی بر بهره گیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و محیطی می باشد.

بیشتر بخوانید
فهرست