عامل (Agent) از شاخه های جدید در هوش مصنوعی است که امروزه نظر محققان و دانشمندان را به خود جلب نموده است. زمینه مذکور آنچنان در سال های اخیر پیشرفت نموده است که تا حد زیادی بسیاری از محققان و دانشمندان فعال در زمینه هوش مصنوعی را در راستای تحقق اهداف مورد نظرشان متقاعد نموده است. به طوریکه در حال حاضر، اعتقاد دانشمندان بر آنست که کلمه عامل هوشمند معادل همان هوش مصنوعی می باشد.
در علوم مختلف، همیشه سعی بر این بوده است تا با شکستن سیستم ها به اجزای کوچکتر، آنها را تجزیه و تحلیل نمایند؛ اما مبنای مدلسازی عامل مبنا، قرار دادن اجزا یا عمل های ساده در کنار هم، به منظور ایجاد رفتارهای پیچیده می باشد. از این رو این مدل سازی یک روش پایین به بالا شناخته می شود. مدل های عامل مبنا روش هایی در سطح میکرو هستند که مستقیما موجودیت های تصمیم گیرنده را ارائه می دهند و تعاملات آن ها با یکدیگر و با محیط های فیزیکی و اجتماعیشان را نمایش می دهند.
در تعریف جامع بیان شده است که  “عامل، سیستمی کامپیوتری است که در محیطی قرار داده شده و توانایی کنش مستقل در محیط را به منظور رسیدن به اهداف تعبیه شده دارد”. مفهوم ساده این تعریف در شکل زیر به تصویر کشیده شده است.

ساختار یک عامل ساده

ساختار یک عامل ساده

 در کتاب Agent Analyst به تعریف و شرح کامل Agent Based Modeling in ArcGIS پرداخته شده به صورتیکه این مدلسازی در قالب ماژول  Agent Analyst که یکی دیگر از تازه ترین و کارآمدترین نرم افزارهای منتشر شده توسط سایت Esri می باشد، ارائه می شود و در سطوح مختلف کار با این نرم افزار مطرح می گردد. از جمله به حرکت عامل ها(در حالت های نقطه ای، خطی، پلیگونی)، تعاملات بین آنها، تعاملات مستقیم نرم افزار Agent Analyst با نرم افزار ArcGIS، مدلسازی توسعه شهری، تکنولوژی های پیشرفته در زمینه داده های points, polygons و rasters، الگو کردن حرکت در مدلسازی عامل مبنا وکاربردهای متنوع و کاربردی دیگر را ارائه داده است.

 لینک دانلود این کتاب خدمتتان تقدیم میگردد. امید است با مطالعه این کتاب جالب و پربار، با تازه های تکنولوژی آشنا شده و از چالش های این مدلسازی لذت و بهره گیری نمایید.

دانلود کتاب Agent Based Modeling باحجم حدود 45 مگابایت