ادغام کردن عوارض یا همان Dissolve کردن عوارض، چیست و چه کاربردی دارد ؟

 ابزار ادغام کردن عوارض یا به اصطلاح Dissolve ، برای یکپارچه کردن عوارضی است که از لحاظ مفهومی دارای یک مفهوم مشترک هستند، نشان دهنده یک عارضه واحد هستند و یا اینکه به دلایلی میخواهیم با یکدیگر تجمیع گردند. این لینک را ببینید.

 برای مثال فرض کنید که نقشه یک منطقه به تعداد زیادی از بخشهای هم اندازه به نام شیت (Sheet) تقسیم شده و هر بخش را مجزا تهیه کرده اند. در اینحالت اگر عارضه ای در دو یا چند شیت مجاور باشد در محل تقاطع شیت ها شکسته شده است. مثلاً یک رودخانه با یک نام، در سه شیت وجود دارد و به سه بخش با نامهای یکسان تقسیم شده است. از لحاظ منطقی یک عارضه میبایست یک هندسه واحد داشته باشد و تجمیع بخشهای مختلف آن رودخانه لازم و ضروری به نظر میرسد.

 حالتی دیگر را نیز میتوان در نظر گرفت و آن هم این است که، مثلاً شما لایه سطحی مربوط به شهرستانهای کشور را در دست دارید. بافرض اینکه برای هر شهرستان نام استانی که در آن قرار دارد نیز در جدول اطلاعات توصیفی ذخیره شده است. حال میخواهید با استفاده از این لایه، لایه محدوده استانها را به دست آورید. برای این منظور میبایست تمامی شهرستانهایی که مربوط به یک استان میباشند را بایکدیگر تجمیع نمایید. به شکل زیر توجه نمایید :

نحوه تجمیع پلیگونهای مربوط به یک استان

نحوه تجمیع پلیگونهای مربوط به یک استان

نحوه استفاده از ابزار Dissolve

 در تمامی موارد فوق یکی از ابزارهایی که با قابلیتهای فراوانش به شما کمک میکند، ابزار Dissolve است. این ابزار عوارض را بر مبناي صفات توصیفی تعیین شده، تركيب مي­ كند و آن را نیز می ‌توانید از طریق آدرس زیر در ArcToolbox فراخوانی نمایید:

ArcToolbox > Data management tools > Generalization > Dissolve

 

نمایی از رابط کاربر ابزار Dissolve

نمایی از رابط کاربر ابزار Dissolve

پارامترهای مهم این ابزار

الف) Dissolve_Fields : اين گزينه اختیاری است. در این قسمت، اقدام به تعیین فیلدهای توصیفی از لایه مورد نظر می ­شود. عمل Dissolve بر اساس این فیلدهای تعیین شده، انجام می گیرد.

ب) Statistic Fields : اين گزينه اختیاری است. در این قسمت، دو پارامتر ورودی باید مشخص شوند. اول، فیلدهایی مشخص می ­شوند که مقادیر آنها از طریق يك ويژگي آماري (آماره)، خلاصه می­ گردند. دوم، ویژگی آماری مورد نظر تعیین می­ شود.
مثلاً وقتي مناطق مختلف شهرداری در شهر تهران را با هم تركيب (Dissolve) مي ­كنيم، می ­بایست، فیلد یا صفت جمعیت اين مناطق را با يكديگر جمع (در اینجا اپراتور Sum، آماره مورد نظر است) كرده تا به جمعیت كلي مناطق رسید. پس در این مثال، فیلد مشخص شده، فیلد جمعیت و آماره تعیین شده، Sum می ­باشد. آماره­ های موجود در دستور Dissolve عبارتند از: sum, mean, max, min, range, std, first, last.

ج) چک باکس Create Multiparts features : اين گزينه اختیاری است. اگر این چک باکس فعال باشد، عوارضی که دارای مقادیر توصیفی یکسان (که در قسمت الف تعیین شده ­اند) می ­باشند، حتی در صورتی که از نظر مکانی از یکدیگر جدا باشند، تبدیل به یک عارضه می ­شوند (multi part features). اما اگر این چک باکس فعال نباشد، این عوارض، تبدیل به عوارض جداگانه ­ای می ­شوند.

پیشنهاد بعدی   معرفی فرمت‌های پرکاربرد داده‌های رستری در سیستم اطلاعات مکانی(GIS)