ادغام کردن عوارض یا همان Dissolve کردن عوارض، چیست و چه کاربردی دارد ؟

  ابزار ادغام کردن عوارض یا به اصطلاح Dissolve ، برای یکپارچه کردن عوارضی است که از لحاظ مفهومی دارای یک مفهوم مشترک هستند، نشان دهنده یک عارضه واحد هستند و یا اینکه به دلایلی میخواهیم با یکدیگر تجمیع گردند. این لینک را ببینید.

   برای مثال فرض کنید که نقشه یک منطقه به تعداد زیادی از بخشهای هم اندازه به نام شیت (Sheet) تقسیم شده و هر بخش را مجزا تهیه کرده اند. در اینحالت اگر عارضه ای در دو یا چند شیت مجاور باشد در محل تقاطع شیت ها شکسته شده است. مثلاً یک رودخانه با یک نام، در سه شیت وجود دارد و به سه بخش با نامهای یکسان تقسیم شده است. از لحاظ منطقی یک عارضه میبایست یک هندسه واحد داشته باشد و تجمیع بخشهای مختلف آن رودخانه لازم و ضروری به نظر میرسد.

   حالتی دیگر را نیز میتوان در نظر گرفت و آن هم این است که، مثلاً شما لایه سطحی مربوط به شهرستانهای کشور را در دست دارید. بافرض اینکه برای هر شهرستان نام استانی که در آن قرار دارد نیز در جدول اطلاعات توصیفی ذخیره شده است. حال میخواهید با استفاده از این لایه، لایه محدوده استانها را به دست آورید. برای این منظور میبایست تمامی شهرستانهایی که مربوط به یک استان میباشند را بایکدیگر تجمیع نمایید. به شکل زیر توجه نمایید :

نحوه تجمیع پلیگونهای مربوط به یک استان

نحوه تجمیع پلیگونهای مربوط به یک استان

نحوه استفاده از ابزار Dissolve    

   در تمامی موارد فوق یکی از ابزارهایی که با قابلیتهای فراوانش به شما کمک میکند، ابزار Dissolve است. این ابزار عوارض را بر مبنای صفات توصیفی تعیین شده، ترکیب می­ کند و آن را نیز می ‌توانید از طریق آدرس زیر در ArcToolbox فراخوانی نمایید:

ArcToolbox > Data management tools > Generalization > Dissolve

 

نمایی از رابط کاربر ابزار Dissolve

نمایی از رابط کاربر ابزار Dissolve

پارامترهای مهم این ابزار

الف) Dissolve_Fields : این گزینه اختیاری است. در این قسمت، اقدام به تعیین فیلدهای توصیفی از لایه مورد نظر می ­شود. عمل Dissolve بر اساس این فیلدهای تعیین شده، انجام می گیرد.

ب) Statistic Fields : این گزینه اختیاری است. در این قسمت، دو پارامتر ورودی باید مشخص شوند. اول، فیلدهایی مشخص می ­شوند که مقادیر آنها از طریق یک ویژگی آماری (آماره)، خلاصه می­ گردند. دوم، ویژگی آماری مورد نظر تعیین می­ شود.
مثلاً وقتی مناطق مختلف شهرداری در شهر تهران را با هم ترکیب (Dissolve) می ­کنیم، می ­بایست، فیلد یا صفت جمعیت این مناطق را با یکدیگر جمع (در اینجا اپراتور Sum، آماره مورد نظر است) کرده تا به جمعیت کلی مناطق رسید. پس در این مثال، فیلد مشخص شده، فیلد جمعیت و آماره تعیین شده، Sum می ­باشد. آماره­ های موجود در دستور Dissolve عبارتند از: sum, mean, max, min, range, std, first, last.

ج) چک باکس Create Multiparts features : این گزینه اختیاری است. اگر این چک باکس فعال باشد، عوارضی که دارای مقادیر توصیفی یکسان (که در قسمت الف تعیین شده ­اند) می ­باشند، حتی در صورتی که از نظر مکانی از یکدیگر جدا باشند، تبدیل به یک عارضه می ­شوند (multi part features). اما اگر این چک باکس فعال نباشد، این عوارض، تبدیل به عوارض جداگانه ­ای می ­شوند.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

امتیاز: 0 تعداد آراء: 0