درباره ادغام کردن یا Merge کردن عوارض چه میدانیم؟

   ابتدا بهتر است با تعریف ادغام کردن یا Merge کردن بیشتر آشنا شویم. بعبارتی ادغام کردن یا Merge کردن به معنای یکی کردن عوارض موجود در یک یا چند لایه است. هنگامی که این مفهوم را برای یک لایه تعریف میکنیم، منظور ما این است که میخواهیم عوارض موجود در یک لایه با یکدیگر ترکیب شده و عارضه یا عوارض جدیدی را ایجاد نمایند. از سوی دیگر، هنگامی که مفهوم ادغام کردن یا Merge کردن را برای دو لایه مختلف مطرح میکنیم، منظور ما این است که میخواهیم لایه ای جدید بسازیم که تمامی عوارض موجود در لایه های اولیه را در خود داشته باشد.

ادغام کردن یا Merge کردن به معنای یکی کردن عوارض موجود در یک یا چند لایه است

ادغام کردن یا Merge کردن به معنای یکی کردن عوارض موجود در یک یا چند لایه است

   به هرحال، در ادغام کردن یا Merge کردن، هدف اصلی ما بررسی هندسه عوارض و یا توصیفات آن‌ها نیست و صرفاً می‌خواهیم عوارض ما در کنار هم قرار گیرند. اگر بخواهیم توصیفات عوارض را نیز مدنظر قرار دهیم می‌بایست از ابزار Dissolve  بهره ببریم.

در مجموع با دو هدف به دنبال ابزار Merge می‌رویم:

1- هنگامی که می‌خواهیم دو یا چند عارضه را در یک لایه با یکدیگر ترکیب کنیم. در اینحالت با یک لایه سر و کار داریم و می‌بایست از ابزار Merge که در مجموعه‌ابزار Editor قرار دارد استفاده نمائیم.

2- هنگامی که دو یا چند لایه مرتبط با یکدیگر را داریم و می‌خواهیم آن‌ها را تبدیل به یک لایه کنیم. در اینحالت می‌بایست نوع لایه‌ها (نقطه‌ای، خطی ویا سطحی‌بودن آن‌ها) یکسان باشد. در اینحالت از ابزار Merge که در ArcToolbox  قرار دارد استفاده می‌نمائیم.

در ادامه به نحوه ادغام کردن یا Merge کردن به روش‌های فوق اشاره خواهیم کرد:

1- ادغام کردن یا Merge کردن چند عارضه در بخش Editor

   دلایل مختلفی وجود دارند که باعث می‌شوند عوارض موجود در یک لایه، علی‌رغم اینکه در طبیعت بصورت یکپارچه وجود دارند، مجزا از یکدیگر ترسیم شده باشند. در زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره خواهیم نمود:

– این امکان وجود دارد که هنگام تولید داده‌ها، تصمیماتی درخصوص نحوه ترسیم عوارض گرفته شده باشد که این تصمیمات در انتهای کار تغییر یافته باشد. برای مثال، در ابتدای کار تصمیم بر این بوده است که هرجا رودخانه یا آبریزی از وسط یک محدوده زراعت گذر کند می‌بایست آن زراعت را به دو نیم تقسیم کند و به اصطلاح، حد زراعت به رودخانه یا آبریز محدود شود.
– همچنین پس از حذف عوارض خطی در یک تقاطع، دیگر لزومی به شکست عوارض خطی در آن نقطه و تشکیل یک Node وجود ندارد و می‌بایست خطی که در محل تقاطع شکسته شده بود، بصورت یکپارچه تبدیل گردد.
– در شرایطی که محدوده کاری ما به چند شیت تقسیم شده باشد، عوارضی خواهیم داشت که در هر دو شیت وجود دارند و پس از ادغام، بصورت جدا از هم در یک لایه وجود دارند. برای ایجاد یکپارچگی در اینگونه عوارض نیز نیاز به ادغام کردن یا Merge کردن این عوارض داریم.

روش کار با گزینه Merge در ابزار Editor به شرح زیر است:

1- ابتدا عوارضی را که میخواهیم با یکدیگر یکپارچه کنیم Select می‌کنیم.
2- از مجموعه‌ابزار Editor گزینه Merge را انتخاب می‌کنیم.
3- در پنجره حاصل مشخص می‌کنیم که عارضه نهایی می‌بایست اطلاعات توصیفی خود را از کدام عارضه دریافت کند.
4- درنهایت گزینه OK را کلیک می‌کنیم و عوارض ما یکپارچه می‌شوند.

ادغام یا Merge کردن عوارض در بخش Editor

ادغام یا Merge کردن عوارض در بخش Editor

2- ادغام کردن یا Merge کردن دو یا چند لایه در ArcToolbox

   هنگامی که دو یا چند لایه از یک نوع را میخواهیم با هم ادغام کنیم از ابزار Merge که در ArcToolbox در آدرس زیر وجود دارد استفاده می‌کنیم.

ArcToolbox > Data Management Tools > General > Merge

– این ابزار می‌تواند لایه‌های نقطه‌ای، خطی و سطحی را با یکدیگر ادغام کند و لایه جدیدی از همان نوع ایجاد نماید. لایه حاصل، اجتماعی از لایه‌های اولیه است و تغییر خاصی در عوارض موجود در آن لایه‌ها ایجاد نمی‌کند، حتی اگر با یکدیگر تلاقی داشته باشند.
– این ابزار بخشی را نیز برای تنظیمات مربوط به ستون‌های لایه نهایی قرار داده است و در آن می‌توان ستون‌هایی را حذف و یا اضافه نمود.
– ابزار فوق بر روی لایه‌های رستری کار نمی‌کند، اما می‌توانید با استفاده از ابزار Mosaic To Raster  اقدام به این کار نمائید.
– ابزار Merge بر روی سیستم‌تصویر لایه‌ها تاثیری ندارد و آن‌ها را به همان شکل حفظ می‌کند، مگر این‌که در بخش Environment گزینه مربوط به سیستم‌تصویر را تعریف کرده باشید، که در آن‌صورت تبدیل سیستم‌تصویر نیز انجام خواهد شد.

نحوه فراخوانی ابزار Merge در ArcToolbox

نحوه فراخوانی ابزار Merge در ArcToolbox