>>دانلود کتاب

معرفی کتاب اقتصاد مهندسی در نقشه برداری

کتاب اقتصاد مهندسی در نقشه برداری شامل مواردی چون تعریف اقتصاد مهندسی، هزینه اولیه، هزینه‌های نقدی عملیاتی، هزینه استهلاک و تعریف آن، و ... می‌باشد.

نویسنده : |۱۳۹۵-۸-۸ ۱۰:۲۹:۱۹ +۰۰:۰۰ ۳م آبان, ۱۳۹۵|دانلود کتاب, مقالات آموزشی, نقشه برداری|بدون ديدگاه

معرفی کتاب GIS_and_Public_Health

کتاب GIS_and_Public_Health یک منبع کاملاً حرفه‌ای برای افرادی است که GIS را جهت تحلیل و بررسی و شناسایی مشکلات بهداشت و سلامت موجود در جامعه به کار گیرند.

نویسنده : |۱۳۹۵-۷-۲۷ ۱۹:۰۴:۱۳ +۰۰:۰۰ ۲۸م مهر, ۱۳۹۵|دانلود, دانلود کتاب|بدون ديدگاه

دانلود کتاب عامل هوشمند Agent-Based Modeling in ArcGIS

در کتاب Agent Analyst به تعریف و شرح کامل Agent Based Modeling in ArcGIS پرداخته شده به صورتیکه این مدلسازی در قالب ماژول Agent Analyst ، ارائه می شود و در سطوح مختلف کار با این نرم افزار مطرح می گردد.

نویسنده : |۱۳۹۷-۵-۱۹ ۲۲:۱۵:۳۶ +۰۰:۰۰ ۲۵م خرداد, ۱۳۹۵|دانلود, دانلود کتاب|۶ دیدگاه

دانلود کتاب Fuzzy Modeling with Spatial Information for Geographic Problems

فصول مختلف این کتاب حاوی مقالات و تحقیقاتی است که در زمینه های مختلف طرح و بررسی شده و با نظم خاصی در کنار هم قرار گرفته است تا مخاطب بتواند با مطالعه آنها برداشت مناسبی از نحوه کاربرد منطق فازی در تحلیلهای مکانی پیدا کند

نویسنده : |۱۳۹۴-۱۱-۲۸ ۱۹:۱۹:۵۱ +۰۰:۰۰ ۲م اسفند, ۱۳۹۴|دانلود, دانلود کتاب|بدون ديدگاه

دانلود کتاب GIS and Spatial Analysis

این کتاب بصورت بسیار کاربردی در نرم افزار ArcGIS مباحثی را در بخش Spatial Analyst مطرح کرده، مدلسازی نموده و آنالیزهای مختلفی را انجام میدهد.

نویسنده : |۱۳۹۴-۱۱-۷ ۱۸:۱۹:۰۹ +۰۰:۰۰ ۱۱م بهمن, ۱۳۹۴|دانلود, دانلود کتاب|۲ دیدگاه

دانلود کتاب درسی Principles of Geographic Information Systems

این کتاب در اصل برای ارائه در کلاس در مدت زمان سه روز و برای دانشجویان موسسه ITC هلند طراحی گردیده و هدف آن ایجاد آشنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی GIS میباشد.

نویسنده : |۱۳۹۴-۱۱-۹ ۱۴:۲۸:۵۰ +۰۰:۰۰ ۷م بهمن, ۱۳۹۴|دانلود, دانلود کتاب|1 ديدگاه

دانلود کتاب Disaster Management HandBook

کتابی که پیش روی خود داریم با جمع آوری مقالات مختلفی که سعی دارند این اثرات را کاهش دهند و راهکارهای پیشگیری مناسبی را پیشنهاد کنند، منبع مناسبی را برای آموزش در این زمینه فراهم آورده است.

نویسنده : |۱۳۹۴-۱۰-۲۷ ۰۷:۲۷:۱۲ +۰۰:۰۰ ۲۷م دی, ۱۳۹۴|دانلود, دانلود کتاب|بدون ديدگاه

دانلود کتاب Thinking About GIS

اجرای یک GIS موفق بستگی به برنامه و طرح فکر شده آن و البته نحوه اجرای آن دارد. این کتاب شما را در مسیر رسیدن به این هدف سوق میدهد.

نویسنده : |۱۳۹۵-۱۲-۸ ۱۸:۰۴:۱۲ +۰۰:۰۰ ۲۰م دی, ۱۳۹۴|دانلود, دانلود کتاب|۳ دیدگاه

دانلود کتاب Local models for spatial analysis

.books-container {float: left; margin: 0px; padding:0px; width: 100%; box-sizing: border-box;} .book-cell { width : 47%; text-decoration: none; float:left; margin-left: 2%; margin-top:10px; margin-bottom: 10px; padding:10px 0px 10px 0px; border-radius: 3px; background: rgb(251, 251, 251);} .book-cell:hover { background: rgb(219, 219, 219); cursor: pointer; } @media only screen and (max-width: 1500px) {.book-cell {width : 47%;}} @media only screen and (max-width: 700px) {.book-cell {width : 96%;}} .book-cell img { float: left; margin: 0 10px 0 10px; max-height: 100px; border-radius: 3px;} .book-cell h3 { text-align: left; font: bold 17px/1.5 Helvetica, Verdana, sans-serif; line-height: 20px; margin:5px 0px 15px 0px;} .book-cell p { text-align: left; font: 200 12px/1.5 Georgia, Times New Roman, serif; line-height: 20px; margin:3px 0px 0px 0px; }

نویسنده : |۱۳۹۴-۹-۶ ۰۸:۴۹:۴۷ +۰۰:۰۰ ۸م آذر, ۱۳۹۴|دانلود, دانلود کتاب|بدون ديدگاه

استاندارد دقت موقعیت داده های مکانی رقومی ASPRS

نویسنده : |۱۳۹۴-۸-۱۸ ۰۳:۰۲:۰۶ +۰۰:۰۰ ۱۸م آبان, ۱۳۹۴|دانلود, دانلود کتاب|بدون ديدگاه
بارگذاری مطالب بیشتر