دانلود جزوه اصول و مبانی جی.آی.اس (GIS)

دانلود جزوه GIS مطلبی است که مدتها بود قصد انتشار آن را داشتیم و احساس می شد موردنیاز دانشجویان باشد. این هم مجموعه ای از چند جزوه جی.آی.اس برای شما.