Accurate_Editing_FI_620x330

 یکی از امکانات ویرایش داده ها در هر نرم افزاری، امکان ترسیم دقیق عوارض است. نرم افزار ArcGIS هم، باوجود تمرکز بیشتر بر آنالیز داده ها، ویرایش آنها را سبک نشمارده و امکاناتی برای ترسیمات دقیق عوارض ایجاد کرده است.

 با استفاده از این امکانات میتوان در مختصات معین، عوارض نقطه ای، خطی و سطحی ترسیم نمود. لازم به ذکر است که ابزارهایی مثل Auto Complete Polygon که در نرم افزار ArcGIS وجود دارند منحصر بفرد بوده و در کمتر نرم افزاری مشابه آن دیده میشود.

برای آشنایی با نحوه ترسیم دقیق عوارض و استفاده از ابزارهای این بخش هم میتوانید ویدئوی آموزشی زیر را مشاهده نمایید.

امیدواریم که مفید بوده و از آن لذت ببرید :

 

[aparat]http://www.aparat.com/v/Yl3pa[/aparat]

پیشنهاد بعدی   کاربرد GIS در کشاورزی نوین ، راهکاری برای توسعه و مدیریت صحیح منابع