ساده سازی یک خط عبارت است از پاک کردن انحناء ها و پیچ و خم های بی ربط، برآمدگی ها و تورفتگی های جزئی یک خط بدون اینکه شکل اصلی خط به هم بخورد. Simplify Line، جزئیات یک خط را بر مبنای تولرانس تعین شده و روش ساده سازی (Simplification Method) کاهش می دهد.

ابزار Simplify Line را میتوانید از طریق آدرس زیر در ArcToolbox فراخوانی نمایید:

ArcToolbox > Cartography Tools > Generalization > Simplify Line

Simplify_Line_2

   این ابزار، دو فیچر کلاس خروجی را تولید می کند که عبارتند از یک فیچر کلاس خطی و یک فیچر کلاس نقطه ای. خروجی خطی، تمام خطوط ساده سازی شده را ذخیره می کند و خروجی نقطه ای نقاط مربوط به خطوطی را نمایش میدهند که در طی عملیات ساده سازی به یک خط با طول صفر شکسته (collapsed) شده و در خروجی خطی (فیچر کلاس خطی) نخواهند آمد. به محض اینکه خروجی خطی مشخص گردید، خروجی نقطه ای بطور اتوماتیک موقعیت های مکانی را از خروجی خطی گرفته و اسم و مسیر خروجی نقطه ای نیز همان اسم و مسیر خروجی خطی بوده فقط یک پسوند pnt_به آن اضافه می شود.

   دو روش ساده سازی در این دستور بکار گرفته می شود که عبارتند از: Point Remove و Bend Simplify.

Simplify_Line_1

  • POINT_REMOVE: این روش، سریعتر و ساده تر از روش دیگر است. این روش، رئوس اضافی (redundant) یک خط را کاهش می دهد از قبیل رئوس Overdigitized. لیکن گوشه های تیز (Angularity) خط منتج شده، با افزایش بیش از حد تلورانس، بطور معنی داری افزایش می یابد بطوریکه زیبایی خط از بین می رود. این الگوریتم، نقاط بحرانی را نگاه داشته به نحوی که شکل کلی خط حفظ می شود. اما دیگر نقاط حذف می شوند. از این الگوریتم برای فشرده سازی داده ها یا ساده سازی با درجه کم استفاده می شود.
  • BEND_SIMPLIFY: این الگوریتم، تکنیک های پیشرفته ای را برای شناسایی انحناء در طول یک خط بکار گرفته، خصوصیات خمها را آنالیز کرده و در نهایت خمهای غیر ضروری را حذف می کند. زمان پردازش نسبت به الگوریتم قبلی بیشتر است اما خط منتج شده به خط اصلی شباهت بیشتری دارد و کیفیت زیبایی شناختی آن بالاتر است.
این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

امتیاز: 0 تعداد آراء: 0