WMS_FI_620x330

آشنایی با سرویس WMS

 WMS سرویسی است که به صورت پویا از داده‌های مکان مرجع، نقشه تهیه می‌کند. یک نقشه در سرویس WMS به عنوان تصویر اطلاعات مکانی مانند یک فایل تصویری رقومی بر روی صفحه کامپیوتر نمایش داده می­شود. سرویس WMS اطلاعات مکانی واقعی را به عنوان پاسخ به یک درخواست ارائه نمی‌کند، بلکه نقشه‌ها مانند تصاویر رستر برای این گونه اطلاعات نمایش داده می‌شوند. همین امر باعث میشود تا کاربر نمایشی از داده ها را مشاهده کند، اما قابلیت دانلود داده های مکانی را نداشته باشد. از این سرویس میتوان در مراکز تبادل داده های مکانی یا Clearinghouse استفاده های بسیاری نمود.

 هنگامی که یک کاربر یک سرویس WMS نامعلوم را می‌یابد، می‌تواند اطلاعاتی درباره قابلیت‌های آن سرویس، مانند لایه­ های نقشه‌ای که می‌تواند ارائه کند و نیز اطلاعاتی درباره فراهم کننده سرویس از طریق پرسش از این سرویس بدست آورد. کاربر هم چنین قادر است از سرویسی که به آن متصل شده، برای اطلاعات اضافی درباره یک عارضه خاص نمایان بر روی نقشه، پرسش نماید.

 سناریوی مطرح شده، توسط عملکردهای این سرویس حمایت می‌شود. در واقع مجموع این عملکرد‌ها واسطی ایجاد می‌کند که فعالیت‌های داخلی پیچیده Web Map Server را مخفی می‌کند. این عملکرد‌ها شامل درخواست داده از سرویس دهنده‌های پایگاه داده راه دور یا محلی، ضمیمه کردن علائم و تفسیر سیستم‌های مختصات می‌باشند.

نحوه ارسال و درخواست از سرویس

نحوه ارسال و درخواست از سرویس

مزیت عمده سرویس WMS

 WMS یک واسط کاربر استاندارد برای درخواست نمایش اطلاعات مکانی فراهم می‌آورد. مزیت اصلی آن این است که مخدوم امکان درخواست تصاویر از سرورهای مختلف را داشته و می‌تواند از ترکیب آنها برای ساختن یک تصویر استفاده کند. وجود یک استاندارد، تضمین کننده امکان همپوشانی چنین تصاویری است.

عملکردهای این سرویس

عملکردهای سرویس WMS

عملکردهای سرویس WMS

 لازم به ذکر است دو عملکرد Getcapabilities و GetMap اجباری بوده، در حالیکه سایر عملکردها اختیاری می‌باشند. سه عملکرد‌ اول، عملکردهای پر کاربرد WMS بوده که در ادامه با تفصیل بیشتر بیان می‌شوند.

عملکرد GetCapabilites

 عملکرد GetCapabilities، اطلاعاتی درباره لایه‌های مختلفی که این سرویس می‌تواند فراهم کند، ارائه می‌دهد. این اطلاعات شامل نام لایه و سیستم‌های مختصاتی که در آن‌ها قابل ارائه بوده و نیز لایه‌هایی که توسط عملکرد GetFeatureInfo قابل پرسش و پاسخ هستند، می‌باشد. این عملکرد، باعث می‌شود کاربران بتوانند چگونگی نمایش لایه‌ها را در سرویس WMS تعیین کنند.

اجزای اصلی سند XML برای پاسخ درخواست

اجزای اصلی سند XML برای پاسخ درخواست

 پارامترهای URL درخواست GetCapabilities در جدول زیر آمده است.

پارامترهای URL درخواست GetCapabilities

پارامترهای URL درخواست GetCapabilities

عملکرد GetMap

 GetMap یکی دیگر از توابع WMS بوده که برای تولید نقشه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پاسخ به یک درخواست GetMap نقشه‌ای از لایه‌های مکان مرجع، سبک‌های نمایش مشخص شده، سیستم مختصات مرجع، جعبه محاطی (ناحیه جغرافیایی مورد نظر)، اندازه، فرمت تصویر خروجی و شفافیت مورد درخواست کاربر می‌باشد.

با پرسش و پاسخ از سرویس دهنده‌های مختلف WMS، جعبه محاطی مکانی و تصاویری که در آن باید شفاف شوند، مشخص شده و سرویس گیرنده چندین تصویر را برای تولید یک نقشه ترکیبی برای نمایش، همپوشانی می‌کند.

پارامترهای درخواست GetMap در جدول زیر آمده است.

پارامترهای درخواست GetMap

پارامترهای درخواست GetMap

عملکرد GetFeatureInfo

 GetFeatureInfo یک عملکرد اختیاری WMS بوده که برای لایه‌هایی که قابل Query گرفتن مجدد بوده، در دسترس است. به عنوان نمونه هنگامی که یک کاربر بر روی نقشه‌ حاصل از درخواست GetMap، برای گرفتن اطلاعات بیشتر درباره یک عارضه معین کلیک می‌کند، این عملکرد استفاده می‌شود. شایان ذکر است که  WMSبه دو نوع Basic WMS و Query-able WMS بوده که نوع دوم عملکرد GetFeatureInfo را حمایت می‌کند.

پیشنهاد بعدی   آشنایی با فرمت KML و فرمت KMZ و ساختار ذخیره‌سازی اطلاعات مکانی در آن‌ها

پارامترهای درخواست GetFeatureInfo در جدول زیر آمده است.

پارامترهای درخواست GetFeatureInfo

پارامترهای درخواست GetFeatureInfo