خانه > آرشیو نویسنده: فرزانه جوانمردی

آرشیو نویسنده: فرزانه جوانمردی

نگاهی گذرا بر مقوله آمایش سرزمین

آمایش سرزمین (Spatial Planning) شامل تنظیم روابط و کنش های متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی به منظور ایجاد سرزمینی مبتنی بر بهره گیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و محیطی می باشد.

ادامه مطلب »

نحوه ایجاد پلیگونهای تیسن در ArcToolbox

اگر تعدادی مراکز خدماتی در سطح شهر داشته باشیم و قصد ما آن باشد که محدوده ای را که میبایست توسط هر مرکز پوشش داده شود تعیین کنیم، پلیگونهای تیسن به کمک ما می آیند.

ادامه مطلب »

منابع و ابزارهای ورود داده های جغرافیایی به جی.آی.اس

نقشه تصویری است از قسمتی یا تمامی کره ی زمین با یک مقیاس معین بر روی صفحه ی افقی که عوارض و پدیده های مختلف توسط یک سری علائم قراردادی بر روی آن نشان داده شده است.

ادامه مطلب »
theme