دستورالعمل های همسان نقشه برداری

با مجموعه دستورالعمل های همسان نقشه برداری آشنا شویم

  دستورالعمل های همسان نقشه برداری مجموعه ای از دستورالعمل ها و استانداردهایی است که مهندسان نقشه بردار برای انجام اصولی پروژه های نقشه برداری از آنها استفاده های بسیار میکنند. میتوان گفت دستورالعمل های همسان نقشه برداری مرجعی برای دسترسی به اطلاعات کلیدی موجود در نقشه برداری است.
با ما باشید تا ابتدا با این مجموعه آشنا شده و در پایان دستورالعمل موردنیاز خود را دانلود کنیم.

   به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه، و ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی و نظام فنی و اجرایی کشور، نشریه شماره 119 با عنوان دستورالعمل های همسان نقشه برداری از تاریخ 1386/1/1 به اجرا درآمده و الزامی شد.

   رعایت کامل مفاد این نشریه از سوی دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر در طرح های عمرانی، الزامی گردید.

   مطالبی که در این دستورالعمل ها بیان میشود برگرفته از مباحث علمی مطرح در نقشه برداری بوده و نتیجه تلاش و تجربه کارشناسان این حوزه میباشد. شما در هرکدام از این دستورالعمل ها میتوانید در کنار آموختن مطالب علمی رشته نقشه برداری، از ضوابط و شرایطی که برای انجام هریک از بخشهای آن نیاز میباشد اطلاع حاصل نمایید.
برای مثال، دستورالعمل مربوط به سیستم اطلاعات مکانی شامل فصلهای داده، ساماندهی داده های توصیفی، استاندارد و مراحل ایجاد یک سیستم اطلاعات مکانی میباشد و مطالب ارزنده ای را در این باره مطرح مینماید.

   از سوی دیگر، دستورالعمل های همسان نقشه برداری جزء منابع آزمون نظام مهندسی برای رشته نقشه برداری در آزمون های ورود به حرفه مهندسان و نیز در آزمون های کاردان های حرفه ای می باشند. لذا مجموعه این دستورالعمل ها را که در هفت بخش تنظیم شده اند خدمتتان تقدیم میکنیم:

جلد اول : ژئودوزی و ترازیابی
جلد دوم : کلیات نقشه برداری هوایی
جلد سوم : کلیات سیستم اطلاعات مکانی
جلد چهارم : کلیات کارتوگرافی
جلد پنجم : میکروژئودوزی
جلد ششم : داده های شبکه ای و تصویری
جلد هفتم : آبنگاری